A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Гладківська громада
Херсонська область, Голопристанський район

Проект рішення "Про затвердження Правил Благоустрою, забезпечення чистоти та порядку на території населених пунктів Гладківської сільської ради"

проект

Гладківська сільська рада

Голопристанського району

Херсонської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

від_________                                                                                 №_____

с.Гладківка

 

Про затвердження Правил Благоустрою,

забезпечення чистоти та порядку на території

населених пунктів Гладківської сільської ради

 

         Відповідно до ч. 2 ст. 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись п.п. 44 ч. 1 ст. 26, ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10, ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» з метою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об’єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень у населених пунктах Гладківської сільської ради, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

         1.Затвердити Правила Благоустрою, забезпечення чистоти і порядку населених пунктів Гладківської сільської ради (Додаток 1).

          2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу , екології та охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів .

 

В.о. сільського голови                                                                                                            В.С.Ткаченко

 

 

Додаток 1

до рішення сесії

від_________2018 року №__

П Р А В И Л А

Благоустрою, забезпечення чистоти та порядку на території населених пунктів Гладківської сільської ради

Розділ I. Загальні Положення

Правила благоустрою території населеного пункту (далі - Правила) - регуляторний акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою.

         Терміни, що вживаються в Правилах, тлумачаться відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Ці Правила визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів Гладківської сільської ради і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Правила благоустрою базуються на наступних принципах:

-дбайливого ставлення до об’єктів благоустрою;

-участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов’язаних з благоустроєм населених пунктів;

-обов’язкового виконання суб’єктами благоустрою вимог цих Правил;

-організації належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

-створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

Порушення вимог цих Правил тягне за собою адміністративну та/або кримінальну відповідальність фізичних, юридичних та посадових осіб згідно з вимогами чинного законодавства.

Ці Правила підлягають перегляду у випадку прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері у порядку, встановленому чинним законодавством.

Розділ ІІ. Сфера дії правил та учасники правовідносин у цій сфері

Правила діють на всій території Гладківської сільської ради. Учасниками правовідносин у сфері благоустрою населених пунктів на території сільської ради є: виконком сільської ради, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

Розділ ІІІ. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності правил

Правила розробляються з метою забезпечення державних, громадських та приватних інтересів у сфері благоустрою.

Правила розробляються для всіх сіл сільської ради і затверджуються сесією сільської ради.

Сільська рада через депутатів, шляхом доручення їм ознайомити виборців з Правилами на своїх виборчих округах, надрукування та розміщення текстів Правил в доступних для ознайомлення з ними місцях (на громадськимх стендах, вітринах) забезпечує вільний доступ населення до затверджених Правил.

Розділ Іv. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил

До повноважень сільської ради у сфері благоустрою населених пунктів належить:

-затвердження місцевих заходів благоустрою населених пунктів сільської ради, забезпечення їх виконання;

-створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

-організація забезпечення на території населеного пункту чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

-організація місць відпочинку для населення;

-розроблення схем санітарного очищення населених пунктів;

-затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

-визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об'єктів благоустрою;

-залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

-здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо;

-надання дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об'єктів благоустрою;

-визначення місць стоянок транспортних засобів на об'єктах благоустрою населених пунктів, правил користування кладовищами, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою;

-інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

-визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища.

До повноважень органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населених пунктів належить:

-внесення в установленому порядку на розгляд сесій, засідань виконкому сільської ради пропозицій з питань благоустрою населених пунктів;

-організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою населених пунктів;

-здійснення громадського контролю за дотриманням правил благоустрою територій населених пунктів;

-інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

-вирішення інших питань у цій сфері відповідно до вимог цих Правил.

Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

-користуватись об'єктами благоустрою населених пунктів;

-брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населених пунктів;

-вносити на розгляд виконкому сільської ради, сесій сільської ради, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою населених пунктів;

-отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території населеного пункту та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;

-брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

-вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров'ю або майну громадян;

-звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані:

-утримувати в належному стані закріплені в установленному порядку за ними території;

-дотримуватися правил благоустрою території населених пунктів;

-не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою населених пунктів;

-відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

Підприємства, установи та організації сільської ради у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

-брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів сільської ради та заходів з благоустрою їх територій;

-брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою населених пунктів;

-вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території населених пунктів або призводять до її нецільового використання;

-вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

-брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів благоустрою;

-вносити на розгляд сільської ради, виконкому сільської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою населених пунктів.

Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані:

-утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

-утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини);

-усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

-усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

-проводити згідно з планами, затвердженими сільською радою, виконкомом сільської ради інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин);

-у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

-відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

Розділ V. Порядок громадського обговорення проекту Правил

Проект Правил розробляється виконкомом сільської ради. Потім він виноситься на обговорення загальних зборів громадян кожного населеного пункту сільської ради. Виконкомом сільської ради приймаються всі пропозиції і доповнення до Правил внесені, присутніми на зборах, громадянами. Внесені пропозиції і доповнення аналізуються, перевіряється їх відповідність чинному законодавству і знаходять своє відображення в проекті Правил. Після чого даний проект з внесеними доповненнями затверджується на пленарному засіданні сільської ради і сільською радою забезпечується вільний доступ до Правил всього населення сільської ради.

Розділ VІ. Порядок внесення змін до Правил

У випадку прийняття інших нормативно-правових актів у сфері благоустрою у порядку, встановленому чинним законодавством сільською радою до Правил вносяться зміни. Після внесення змін сільська рада забезпечує організацію доведення до відома всього населення і інших суб’єктів благоустрою Правил з внесеними змінами.

Розділ VІІ. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

1. Організацію благоустрою населених пунктів забезпечують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених законом.

2. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території сільської ради.

3. Фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів сільського бюджету та сум самооподаткування. Фінансування державних програм благоустрою населених пунктів та програм з благоустрою об'єктів, які перебувають у державній власності, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

4. Рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо благоустрою території певного населеного пункту є обов'язковим для виконання розміщеними на цій території підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які на ній проживають.

Розділ VІІІ. Заходи з реалізації проекту благоустрою території населених пунктів сільської ради

До об'єктів благоустрою населених пунктів сільської ради належать:

1) території загального користування:

- парки (лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

- пам'ятки культурної та історичної спадщини;

- майдани, площі, бульвари, проспекти;

- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

- кладовища;

- інші території загального користування.

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту.

Елементами благоустрою є:

-покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

-зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

-будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

-засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

-технічні засоби регулювання дорожнього руху;

-будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

-комплекси та об'єкти монументального мистецтва;

-обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

малі архітектурні форми;

-інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

Щорічно на початку року виконкомом сільської ради розробляються заходи з реалізації проекту благоустрою населених пунктів, які обговорюються і затверджуються на відкритому пленарному засіданні сільської ради з запрошенням керівників всіх підприємств, установ, закладів, організацій, розміщених на території сільської ради. Плани заходів розробляються по кожному населеному пункту сільської ради окремо. В них вказуються конкретні виконавці і джерела фінансування. Щоквартально на засіданнях виконкому і 2 рази на рік на засіданнях сесій сільської ради розглядаються питання про хід виконання заходів по благоустрою населених пунктів сільської ради.

 

Розділ IХ. Використання об’єктів благоустрою

Об'єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством.

Розділ Х. Основні вимоги правил благоустрою населених пунктів сільської ради

На об'єктах благоустрою забороняється:

-виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

-самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

-вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

-палити  сміття, бур’яни, гілля,тощо;

-складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

-самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

-встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

-випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

-здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

Розділ ХІ. Відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою

1. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.

2. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

- протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

- пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

а) ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

б) здійсненні ремонту інженерних мереж;

в) видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

г) прокладанні нових інженерних мереж;

ґ) виконанні інших суспільно необхідних робіт.

3. У випадках пошкодження чи знищення елементів благоустрою, визначених пунктом 2 частини другої цього розділу, винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості.

Порядок визначення відновної вартості об'єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

5. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

Розділ ХІІ. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій сільської ради

1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до закону.

2. Сільська рада може передавати об'єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам, організаціям відповідно до частини першої статті 15 цього Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Балансоутримувач об'єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об'єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об'єкта відповідно до частини четвертої статті 15 цього Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

3. Підприємства, установи, організації зобов'язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до законодавства та умов договору.

4. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначає виконком сільської ради.

5. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

Розділ ХІІІ. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою загального користування

1. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв.

2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, - за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

3. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

4. Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватися підприємствами, установами, організаціями або громадянами в разі, якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян, а також майну громадян та/або юридичних осіб.

5. Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції або капітального ремонту споруд та будівель, у проектній документації яких передбачається озеленення прибудинкової території, здійснюється державною комісією з обов'язковою участю органів місцевого самоврядування.

6. Правила утримання зелених насаджень населених пунктів затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

 

Розділ ХІV. Вимоги до утримання території житлової та громадської забудови

1. До об'єктів благоустрою території житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, на яких розміщені об'єкти житлової забудови, громадські будівлі та споруди, інші об'єкти загального користування.

2. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затверджених місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

Розділ ХV. Вимоги до утримання присадибної ділянки

1. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибноїділянки.

2. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться відповідним органом місцевого самоврядування.

Розділ ХVІ. Вимоги до освітлення об’єктів благоустрою

1. Власники об'єктів благоустрою забезпечують освітлення цих об'єктів відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил.

2. Забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об'єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання здійснюються балансоутримувачами цих об'єктів благоустрою.

 

Розділ ХVІІ. Вимоги до поводження з відходами

Формування системи поводження з відходами здійснюється шляхом використання найбільш ефективних і безпечних технологій за мінімальних економічних витрат, найбільш вигідних для того чи іншого населеного пункту схем і методів збирання, перевезення та знешкодження цих відходів з урахуванням щільності забудови, та у порядку, визначеному законом.

Розділ ХVІІІ. Вимоги до використання кладовищ сільської ради

1. Громадяни (організації), які проводять поховання, зобов’язані систематично прибирати ділянку поховання, проходи між могилами, виносити сміття в спеціально відведені місця, утримувати намогильні споруди в порядку, виправляти провали, здійснювати підсипку, озеленення намогильного бугорка, ремонтувати намогильні споруди, прибирати вінки з могили в міру втрати товарного виду, але не пізніше двох місяців після поховання.

2. На території кладовища забороняється:

- в’їзд на автотранспорті, мотоциклах і велосипедах, катання на коньках, санях і лижах;

- псувати цвинтарні і намогильні споруди;

- проводити обрізку, посадку і пересадку дерев і кущів без погодждення з виконкомом сільської ради;

- ходити, сидіти і лежати на газонах, ламати дерева і кущі, рвати і знімати з могили квіти, ловити птахів, пасти худобу і водити собак;

- входити на територію кладовища з вантажем і громіздкими речами;

- розводити багаття, добувати пісок і глину, різати трав’яні плитки, тривалий час зберігати запаси будівельних і інших матеріалів (крім спеціально відведеної для цієї цілі місця);

- порушувати тишину (організовувати ігри, гуляння, грати на музичних інструментах, крім оркестрів і хорів, які забезпечують проведення громадянського обряду «Поховання»), розпивати спиртні напої і перебувати в нетверезому вигляді;

- приватним особам надавати за винагороду послуги по похованню і догляду за могилами, торгувати предметами похоронного призначення, просити милостиню.

Розділ ХІХ. Здійснення контролю за виконанням правил

1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Правил благоустрою територій населених пунктів та інших нормативно-правових актів.

2. Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів  здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та місцевими державними адміністраціями.

3. Порядок здійснення державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів визначається Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та іншими законодавчими актами.

4. Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється сільською радою та її виконавчим комітетом.

5. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням Правил благоустрою території населеного пункту в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, сільська рада може утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів.

6. Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок території;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою територій населених пунктів.

7. Положення про інспекцію з благоустрою населених пунктів затверджується сільською радою.

8. Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється громадськими інспекторами благоустрою населених пунктів згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

9. Громадські інспектори благоустрою населених пунктів:

1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

3) надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;

4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

10. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

Розділ ХХ. Встановлена законом відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення правил

1. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

- порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

- проектуванні об'єктів благоустрою населених пунктів з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

- порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;

- порушенні правил благоустрою територій населених пунктів;

- порушенні режиму використання і охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

- самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою населеного пункту;

- пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів благоустрою населених пунктів;

- знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення населених пунктів;

- забрудненні (засміченні) території населеного пункту;

- неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населених пунктів тощо.

2. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

3. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

4. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

Розділ ХХІ. Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких діють правила

Правила діють на основі Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Державного Комітету України з питань житловокомунального господарства №154 від 23.09.2003 року «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», інших нормативно-правових актів.

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення сільської ради «Про затвердження Правил Благоустрою, забезпечення чистоти та порядку на території населених пунктів Гладківської сільської ради»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення «Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти та порядку на території населених пунктів Гладківської сільської ради» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається вирішити шляхом державного регулювання – це відсутність чітко встановлених правил та норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою; відсутність чітко встановленого комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території сільської ради, зокрема, порядку санітарного очищення, особливостей утримання території житлової та громадської забудови, зелених зонах; відсутності у юридичних та фізичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів у непризначених місцях.

Причинами та умовами виникнення зазначених проблем є недостатнє регулювання відносин у сфері благоустрою, зокрема, відсутність чіткого нормативного регулювання:

- прав та обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою;

- норм та правил поведінки, що забезпечують утримання об’єктів та елементів благоустрою належним чином, за порушення яких можливо притягнути винних осіб до відповідальності.

Розв’язання викладених проблем за допомогою ринкових механізмів не уявляється можливим.

Чинні нормативно-правові акти не регулюють відносини у сфері благоустрою таким чином, що забезпечувало б їх виконання. На сьогодні відсутні Правила благоустрою, утримання території, забезпечення чистоти і порядку та дотримання тиші на території сільської ради, які б в повній мірі вирішували дані проблеми. Визначені проблеми справляють негативний вплив перш за все на громадян (мешканців та гостей), яким не забезпечується сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі, захист довкілля, належний санітарний стан, збереження об’єктів те елементів благоустрою. Зокрема, накопичення сміття на прибудинкових територіях призводить до загрози виникнення інфекційних захворювань та збільшення кількості безпритульних тварин; неутримання у належному стані елементів благоустрою (твердого покриття вулиць, зелених насаджень, спортивних споруд, зупинок громадського транспорту, тимчасових споруд та інших) у цілому порушує права мешканців на сприятливе для життя середовище. Негативний вплив зазначених проблем зазнають також суб’єкти господарювання. Порушення благоустрою призводить до неможливості ефективно здійснювати господарську діяльність.

2. Цілі державного регулювання

Мета регуляторного акта – регулювання благоустрою населеного пункту, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності середовища, захист довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату на території сільської ради, зниження рівня шуму, збереження об’єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акта є:

1– здійснення контролю за санітарним станом села, зеленими насадженнями, іншими об’єктами те елементами благоустрою на підставі санітарних норм, правил по утриманню міст і населених пунктів, Кодексу про адміністративні правопорушення України. Але цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному стані доріг, вулиць, тимчасових споруд тощо. Статті 152, 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачають відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів, та відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях. Однак, вказаними статтями КУАП не конкретизовано види порушень. На теперішній час вказані правила сільською радою не затверджені. Відсутність, затверджених у встановленому законом порядку правил благоустрою, чистоти і порядку та дотримання тиші в громадських місцях на території сільської ради, унеможливлює притягнення осіб, винних у порушені благоустрою, до передбаченої законом відповідальності;

2– залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного вчинення дій, направлених на утримання села у належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою. Залучення до вказаних дій на добровільній основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження благоустрою, оскільки такі дії можуть бути виключно на добровільній основі. Застосування такого способу є неефективним. Також вказаний спосіб не може бути прийнятим оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення мешканців та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою;

3– приведення території села у належний стан за рахунок коштів місцевого бюджету.

Вказаний спосіб не може бути прийнятим, оскільки місцевий бюджет не може забезпечити постійне відновлення елементів благоустрою села власними силами та за власний рахунок.

Таким чином, спосіб досягнення цілей закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою у Правилах благоустрою, забезпечення чистоти та порядку на території населених пунктів Гладківської сільської ради є переважним перед іншими альтернативними способами досягнення мети регуляторного акта.

Перевагою обраного способу досягнення встановлених цілей затвердження проекту рішення є формування прозорих вимог щодо проведення в селі єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади, захисту довкілля.

4. Механізми та заходи, які забезпечать розв‘язання визначеної проблеми

Для розв’язання викладених у цьому аналізі проблем пропонується застосувати наступний механізм та реалізацію відповідних заходів.

За загальними правилами, встановленими Законом України «Про благоустрій населених пунктів», утримання у належному стані об’єктів благоустрою власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах інших установ, організацій, здійснює балансоутримувач.

Власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, розташованих на території об’єкта благоустрою, зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку ділянки території у визначених межах зон відповідальності, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними території (прилеглої території) та брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою. Межі закріпленої території, обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою.

Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації утримання належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на принципі, коли кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якої їй надано законним порядком (договором) у визначених межах зон відповідальності. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

На суб’єктів господарювання покладається обов’язок по прибиранню тротуарів та територій, прилеглих до об’єктів благоустрою, торгівлі, ресторанного господарства.

Регуляторним актом встановлюються заборони щодо вчинення певних дій, що негативно впливають на благоустрій сільської ради: забороняється використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору відходів; самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами; виконувати земляні, будівельні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку; вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру будівель і споруд; вивозити і звалювати у несанкціонованих місцях відходи та влаштовувати звалища; інші заборони.

За порушення правил благоустрою винні особи притягатимуться до відповідальності, встановленої КУАП, відшкодовуватимуть збитки та суми заподіяної шкоди у порядку та в розмірі, які визначаються чинним законодавством України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Можливість досягнення цілей регуляторного акта забезпечується у разі добросовісного виконання юридичними та фізичними особами його вимог.

Зовнішніми факторами, що впливають на дію акта, можуть бути наступні:

позитивні:

– відповідальне ставлення юридичних та фізичних осіб до збереження об’єктів та елементів благоустрою;

– здійснення будь-якої діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і правил;

негативні:

– не здійснення обов’язку власника (балансоутримувача) по утриманню об’єктів благоустрою у належному санітарно-техному стані;

– відсутність коштів для фінансування робіт по утриманню та відновленню об’єктів та елементів благоустрою.

На сьогодні ставлення до питань збереження та відновлення благоустрою з боку юридичних та фізичних осіб є відповідальним, однак недостатнє фінансування не забезпечує належного рівня утримання території сільської ради.

На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов’язаних з утриманням об’єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності; здійснення контролю за додержанням правил благоустрою; притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні правил благоустрою.

Впровадження та виконання вимог акта органами місцевого самоврядування можливе, оскільки у теперішній час утримання майна, що є комунальною власністю, здійснюється сільською радою та уповноваженими нею особами, для чого місцевий бюджет виділяє відповідні кошти, уповноважує відповідних осіб складувати протоколи про адміністративні правопорушення, які розглядають адміністративні комісії при органах місцевого самоврядування.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік після набрання чинності актом на підставі:

– кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152,182 КУпАП;

– розмірів витрачених коштів на утримання об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету та підприємствами за власний рахунок;

– розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі господарської діяльності  або у разі аварій, інших дій.

Суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, витрачатимуться кошти на утримання у належному санітарному стані належних їм територій, територій прилеглих до їх будівель та споруд, об’єктів торгівлі. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір випадкового сміття, витрати на оплату послуг по вивезенню сміття, збір власними силами або шляхом оплати послуг спеціалізованим організаціям за видалення снігу, здійснення протиожеледних заходів. Передбачається високий рівень проінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта.

Вигоди

Для держави:

1. Упорядкування відносин між суб’єктами господарювання, органом влади в частині благоустрою.

2. Зменшення витрат з бюджету. Наявних витрат не передбачається.

Для суб’єктів господарювання:

1. Чітке встановлення повноважень органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємницької діяльності, приведення до належного стану технічної документації по об’єктам. Можливі штрафні санкції.

Для населення:

1. Поліпшення екологічного, естетичного та санітарно-гігієнічного стану території села.

2. Поінформованість у відносинах між суб’єктами господарювання, органом влади в частині благоустрою, отримання задовільного стану територій сільської ради придатної до мешкання.

Витрати

Наявних витрат не передбачається.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього вноситимуться відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Прогнозними показниками визначено:

1. Упорядкування відносин між суб’єктами господарювання, органом влади та контролюючими органами.

2. Зменшення витрат з місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта.

3. Збільшення кількості об’єктів господарювання, на яких поширюється дія даного акта.

4. Максимальна поінформованість суб’єктів господарювання з основах положень акта.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності дії регуляторного акта.

Строк проведення відстеження результативності регуляторного акта:

– базове відстеження буде проведено через рік після набрання чинності актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності акта;

– повторне відстеження через рік, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

– періодичне – через 3 роки з дати прийняття регуляторного акта.

Для такого відстеження використовуватимуться статистичні дані, дані установ та підприємств.

 

 В.о. сільського голови                                                                                                                    В.С.Ткаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь