A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Гладківська громада
Херсонська область, Голопристанський район

Щодо штрафів за порушення трудового законодавства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо локалізації та ліквідації вогнищ амброзії полинолистої, ценхрусу довгоголовому, повитиці польоьвої

на території району

 

1. Фітосанітарні заходи з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої, ценхрусу довгоголовому, повитиці польоьвої

в посівах сільськогосподарських культур на території району

 

1.1. Система запобіжних заходів у районах поширення карантинних бур'янів включає суворе дотримання карантинних вимог при транспортуванні, зберіганні, переробці та реалізації насіння і садивного матеріалу, на які розповсюджуються карантинні обмеження щодо карантинних бур'янів.

Категорично забороняється:

- висівати засмічене карантинними бур'янами насіння сільсько-господарських культур;

- використовувати ділянки у карантинних зонах для отримання садивного матеріалу культурних та природних рослин;

- проводити міжгосподарський обмін засміченого садивного матеріалу;

- використовувати для посіву насіння з полів тих підприємств, де виявлені вогнища карантинних бур'янів, а також із засмічених партій без проведення додаткового очищення;

- зберігати зерно, засмічене насінням карантинних бур'янів, разом із незасміченими партіями;

- вивозити засмічену продукцію (сіно, солому, полову, зерно і зерновідходи) за межі вогнища карантинного організму без карантинного сертифіката, виданого органами Державної фітосанітарної інспекції України;

- використовувати на корм тваринам зерновідходи, які містять насіння карантинних бур'янів, без запарювання або розмелення до часток розміром не більше 1 мм (непридатні до споживання відходи, засмічені насінням карантинних бур'янів, знищуються);

- використовувати мішкотару, транспортні засоби, інвентар, склади з-під засміченого зерна без механічної обробки; залишати на узбіччях доріг, на необроблюваних землях, навколо посівів, багаторічних насаджень та інших місць вогнища карантинних бур'янів;

- пропускати воду каналами, засміченими карантинними бур'янами, без використання необхідних спеціальних відстійників для відловлювання насіння використовувати ґрунт з-під карантинних ділянок для набивання парників;

- вивозити на поля неперепрілі органічні добрива, одержані при використанні кормів та підстилки, засмічених карантинними бур'янами;

- вивозити і реалізовувати імпортне та вітчизняне насіння, завезене з інших регіонів країни, без перевірки в державних фітосанітарних інспекціях  Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, незалежно від наявності документів на його якість.

 

1.2. Очищення насіння сільськогосподарських культур, засміченого амброзією полинолистою, одразу після його збирання. Насіння амброзії за його підвищеною парусністю та незначною масою 1000 сім'янок (1,5-2,0 г) і розмірами (довжина 1,5-2,25 мм, ширина 5-1,5 мм) відокремлюєте від більшості культур достатньо легко потоком повітря на вітрорешітних машинах або зернопультах: за товщиною - на решетах з видовженими отворами, шириною - решетах з округлими або квадратними отворами і довжиною - на трієрах, за питомою масою - з допомогою сортувальних машин.

Ефективним є застосовування попереднього, головного та спеціального очищення:

 

- при попередньому очищенні відокремлюються від насіннєвого матеріалу або продовольчого зерна великі домішки (суцвіття, шматочки соломи, рештки колосся, частини стебел бур'яну) за допомогою верхніх решіт з великими отворами, дрібні (плоди дрібнонасінних бур'янів, дрібні частини легкі домішки (летюче насіння бур'яну, полова, пил) - завдяки потоку повітря від вентилятора;

 

- головне очищення на зерноочисних машинах і потокових лініях з сепарованими (очисними) органами дозволяє відокремити ті частини бур'янів та їх насіння, які пройшли крізь решета попередньої очистки;

 

- спеціальне очищення застосовується у випадках, коли важко розділити культуру і насіння амброзії полинолистої: насіння проса відокремлюється від амброзії на решетнотрієрних машинах за товщиною та парусністю на решетах з розміром отворів 2 мм; відповідно конюшини і люцерни - решетах з видовженими отворами шириною 1,3-1,4 мм або на універсальних трієрах з циліндричним решетом з видовженими отворами шириною 1,3 мм та трієрних циліндрах з комірками діаметром 3,5 мм.

1.3. Упровадження науково обґрунтованої системи сівозмін та додержання науково обґрунтованих ротацій культур у сівозміні:

- попередники, які дозволяють ефективно зменшувати рівень присутності або біологічно пригнічувати амброзію: чистий пар; зайнятий пар - вико-вівсяна сумішка після внесення органічних добрив - повністю пригнічує амброзію полинолисту, не дозволяючи розцвітати та утворювати до збирання культури життєздатне насіння; озима пшениця, розміщена по чистому пару або зайнятому, з внесенням оптимальних норм добрив та добре розвинута: 500-600 продуктивних стебел на 1 кв.м. пригнічує амброзію полинолисту й інші бур'яни при її вирощуванні за звуженими міжряддями до 7,0-7,5 см;

- повернення культур на попереднє у сівозміні місце не раніше ніж передбачено ротацією,         особливо тих, які найбільше схильні до забур'яненості амброзією полинолистою - кукурудзи та соняшнику;

- проведення сівби ранніх ярих зернових якомога раніше для отримання дружних сходів, які будуть значно випереджати у розвитку, амброзію, краще її пригнічувати;

- проведення сівби кукурудзи в кінці оптимальних строків для більш ефективного використання передпосівного періоду шляхом знищення карантинного бур'яну прийомами обробітку ґрунту, що дозволить підвищити урожай зерна культури на 5-9 ц/га порівняно з сівбою у більш ранні терміни.

1.4. Застосування своєчасного та якісного виконання комплексу робіт у системі обробітку ґрунту шляхом різноглибинного лущення стерні, після ранніх попередників.

1.5. Система основного обробітку ґрунту для знищення карантинного бур'яну в посівах сільськогосподарських культур включає: оранку, диференційовану по глибині в залежності від культур. Безвідвальне розпушення і, особливо, поверхневий обробіток викликають зростання рівня забур'яненості.

Після стерньових попередників необхідним є проведення лущення у післязбиральний період. Лущення необхідно проводити на глибину не менше        8-10 см у двох напрямках.

Подальший обробіток ґрунту повинен здійснюватися по типу поліпшеного зябу. Він включає повторне більш глибоке розпушення ґрунту на 12-14 см за допомогою культиваторів з плоскоріжучими лапами (КПЕ-3,8, КПШ-5 та іншими) або комбінованими знаряддями типу "Європак" (АПБ-6, АТ-6 тощо). Повторний обробіток проводять після масової появи нових рослин амброзії полинолистої, час якого в залежності від погодних умов може наступити через 15-20 днів після лущіння.

Повторне розпушення ґрунту можливо замінити внесенням гербіцидів системної дії, які здатні уразити підземні органи вегетативного розмноження багаторічників. Це можуть бути такі препарати, як Раундап, Арсенал, Діален Супер та інші. Заключною технологічною операцією системи поліпшеного зябу є оранка, яку проводять через 15-20 днів після останнього розпушення ґрунту чи внесення гербіцидів. У залежності від особливостей культур, для яких проводиться основна підготовка ґрунту, глибина оранки повинна становити: цукрові буряки - 28-30 см, інші просапні культури - 25-27 см, зернові, круп'яні культури та однорічні трави - 20-22 см.

Система підготовки ґрунту під посів озимих культур має бути спрямована в першу чергу на збереження вологи в достатній кількості для отримання дружних сходів озимини.

У паровому полі основний обробіток ґрунту може бути виконаний у вигляді оранки, за умови внесення органічних добрив, або ж чизельного розпушення. Глибина обробітку в обох випадках становить 25-27 см. Основний обробіток ґрунту під озиму пшеницю після багаторічних трав складається з оранки на 20-22 см, а після інших основних попередників - кукурудзи на силос і гороху, з дискового лущення на 6-8 см або мілкого безполицевого розпушення на 10-12 см.

1.6. Система догляду за чорним паром після соняшнику включає проведення пошарових культивацій, попередньо заборонованого рано навесні пару. В регіонах з недостатнім зволоженням глибина першої культивації повинна становити           10-12 см, наступних - із зменшенням на 1-2 см.

У регіонах із достатнім зволоженням культивації розпочинають з глибини 6-8 см, у подальшому, по мірі появи проростків бур'янів і ущільнення ґрунту, глибину другої збільшують до 10-12 см, третьої та четвертої навпаки зменшують

відповідно до 8-10 та 6-8 см. Першу культивацію пару виконують культиваторами, які обладнані робочими органами для розпушування ґрунту, наступні - його підрізання.

1.7. Система передпосівного обробітку ґрунту під пізні культури, такі як соя, кукурудза на зерно і соняшник, включає вирівнювання поверхні ґрунту. Завершує підготовку ґрунту до сівби передпосівна культивація.

1.8. Система післяпосівного обробітку ґрунту включає:

- у посівах озимої пшениці і ярих культур проведення їх боронування впоперек у фазі повного кущення культури пружинною бороною (БЗР-24) та під час весняного боронування;

- у посівах цукрових буряків, знищення бур'янів проводять боронуванням посіву легкими боронами, букетуванням та виконанням міжрядних розпушень та застосування проти бур'янів високоефективних гербіцидів;

- коткування ґрунту після сівби сої кільчасто-шпоровими котками та проведення до сходового і після сходового боронування (від утворення першого до трьох справжніх листків у сої) легкими і середніми боронами упоперек рядків. Міжрядні культивації після появи сходів: перша на глибину 6-8 см, друга (через 10-12 днів) - 5-7 см;

- у посівах кукурудзи на зерно та силос боронування. Перше до сходове боронування виконують через 3-5 днів після сівби по діагоналі або впоперек посіву із швидкістю 5-6 км/год. агрегатами з середніх зубових борін, а на ґрунтах важкого механічного складу - важких зубових борін, обладнаних для більш повного знищення проростків бур'янів дротяним клином або навареними сегментами від ріжучих ножів жниварок.

Друге до сходове боронування середніми боронами проводять при швидкості агрегату не більше 4-4,5 км/год.

Боронування після сходове у фазі 2-3 листків культури виконують середніми боронами і за тієї ж швидкості, що й при другому до сходовому боронуванні.

У подальшому амброзію полинолисту в посівах сільськогосподарських культур контролюють шляхом проведення міжрядних культивацій (дві-три) під час листоутворення культури (3-5, 6-8 і 10-12 листочків).

Глибина першої культивації боковими органами культиватора становить     6-8 см, центральними 10-12 см, відповідно другої - 5-6 і 8-10 см та останньої - 4-5 і 7-8 см. Для знищення бур'янів у зоні рядка застосовують борінки (КЛТ-38) та під час останнього розпушування - підгортальники (КПТ-52-53). При використанні останніх культиватори комплектують стрілчастими лапами.

Підгортання рослин кукурудзи проти бур'янів ефективне за умов їх висоти не нижче 35-40 см, а бур'янів, у тому числі амброзії, - не вище 7-8 см.

Досходове боронування посіву соняшнику проводять через 5-6 днів після посіву, впоперек його напрямку, із швидкістю 5-6 км/год., а за більш розпушеного ґрунту - 8-10 км/год., зубовими середніми боронами, за вологості ґрунту більше 18%, або легкими, при вологості до 18%. Післясходове боронування проводять у фазі 2-4 листків соняшнику в сонячні дні із швидкістю 4-5 км/год. Подальші міжрядні культивації (дві-три) за допомогою культиваторів КРН-4,2 та КРН-5,6 знищують рослини амброзії, що залишилися неушкодженими від часу боронування, та нові її сходи. За першого розпушування міжрядь їх глибина по

центру повинна скласти 10-12, другого - 8-10, останнього - 7-8 см. Культиватори обладнують прополочними борінками (КЛТ-38) при міжрядному розпушуванні підгортальниками полиневого типу.

1.9. Система застосування гербіцидів передбачає внесення ґрунтових гербіцидів у ґрунт під передпосівний обробіток, а також обробку рослин у період вегетації гербіцидами післясходової дії.

Результат від застосування гербіцидів отримується за умов правильного визначення і врахування наступних факторів:

- відповідність фітотоксичного спектру дії препарату реальному або
прогнозованому видовому складу наявних бур'янів;

- дотримання технології внесення препарату;

- врахування ґрунтово-кліматичних умов та визначених фаз розвитку культури і бур'янів.

Амброзія полинолиста найбільш чутлива до дії гербіцидів у фазі 2-4 листків.

У посівах зернових культур застосовують післясходові гербіциди Діален Супер, Лінтур, Лонтрел, Лонтрим та Прима. Для захисту кукурудзи - Лонтрел, Базагран, Банвел та Дікам Плюс. Використовують також ґрунтові гербіциди, такі як Харнес, Трефлан і Фронтьєр, у посівах соняшнику, сої та деяких інших  культур для захисту від широкого спектру видів бур'янів.

Послідовне використання ґрунтових гербіцидів включає застосування Харнесу (3 л/га), Трофі 90 (2,5 л/га) або Фронтьєру (1,4 л/га) і додатково гербіцидів після сходових листової дії, а саме - 2,4-Д (1,5 л/га) або камбіо           (2,0 л/га).

У посівах зернобобових культур використовують півот, який діє більш ефективно на початкових етапах розвитку бур'яну.

У посівах цукрового буряку під передпосівну культивацію вносять Дуал Голд, краще у суміші з препаратами протидводольної дії, наприклад Ленацилом у фазах сім'ядолей культури і бур'янів, проводять їх обприскування комбінованими гербіцидами, такими як Бетанал Прогрес, Тріумф та іншими, до складу яких входять фенмедифам, десмедифам таетофумезат. Через 7-10 днів після появи нової "хвилі" бур'янів обробку повторюють одним із тих самих препаратів. Для посилення дії гербіцидів бетаналового ряду та проти амброзії до них додають карібу. В разі необхідності в післясходовий період ті ж препарати вносять у третій раз в баковій суміші з протизлаковими гербіцидами - Фюзиладом Форте чи іншими.

У посівах соняшнику, за його відносної стійкості до основних гербіцидів, що застосовуються для захисту цієї культури від бур'янів, максимальне очищення поля від амброзії необхідно проводити при вирощуванні культур попередників, захист яких здійснюється за допомогою високоефективних щодо бур'яну гербіцидів, а також поєднанням заходів хімічного захисту і обробітку ґрунту.

1.10. Комплексне застосування гербіцидів і заходів обробітку ґрунту в посівах кукурудзи і соняшнику під передпосівну культивацію відповідно Харнес (2,5 л/га) та Трефлан (4,0 л/га) з подальшим проведенням міжрядного обробітку ґрунту з підгортанням рослин перед їх змиканням у рядках. Посіви кукурудзи обприскують Діаленом Супер (2,0 л/га) у фазі 3-5 листків, при цьому обробіток ґрунту можливо проводити без підгортання або з підгортанням рослин.

2. Фітосанітарні заходи з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої, ценхрусу довгоголовому, повитиці польової на необроблюваних землях та землях несільськогосподарського призначення

2.1. На необроблюваних землях сільськогосподарського призначення проводять комплекс хімічних, механічних, агротехнічних та фітоценотичних заходів або будь-яку їх комбінацію.

Землі в населених пунктах - біля житлової забудови, громадських споруд, стадіонів, спортивних та дитячих майданчиків і парків, угіддя сільськогосподарські, такі як сіножаті, пасовища, перелоги, землі біля господарських і промислових будівель тощо звільняють від забур'янення амброзією виключно комплексним застосуванням заходів механічного знищення, механічного обробітку ґрунту та фітоценотичними.

Ліквідацію бур'янів проводять виполюванням, викопуванням, ручним видаленням з ґрунту та скошуванням. Механічне знищення амброзії полинолистої протягом вегетаційного періоду необхідно проводити декілька разів.

2.2. Створення штучних фітоценозів (газонів, залугованих ділянок) на місцях її знищення (хімічним, агротехнічним або механічним шляхом).

Для створення штучного фітоценозу ділянку декілька разів обробляють

дисковими лущильниками. Потім ґрунт переорюють чи перекопують. Після цього його добре розроблюють і проводять посів зерно-трав'яною сівалкою, а на невеликих ділянках вручну. Висівають злакові або злаково-бобові багаторічні травосуміші.

Використовують види райграсу, тонконогу, костриці, костреця, лисохвосту, пирію або їх суміші. Кращими складовими злаково-бобових сумішей для степових регіонів є суміші стоколосу безостого з кострицею лучною та люцерною Зайксвича або кострецю безостого з житняком гребінчастим та люцерною сильно гібридною; у зоні лісостепу - кострецю безостого з кострицею лучною та люцерною мінливою або кострецю безостого з тонконогом лучним і люцерною жовтою. Технологія проведення робіт по знищенню амброзії та створенню на цих територіях штучного фітоценозу з багаторічних трав включає:

- систематичні скошування амброзії впродовж її вегетації роторною косаркою КРН-2,1; на малих ділянках - вручну косами чи мотокосами;

навесні:

- дискування ділянки важкими дисковими боронами (БДТ-3, БДТ-7) на глибину 10-12 см у травні; оранку плугами (ПОН-5-40, ППО-4-49) через 2-3 тижні після дискування;

- культивацію в міру появи сходів бур'янів культиваторами (КПС-4, УСМК-5,4);

- прикочування ґрунту катками (ЗККШ-6А) для неглибокої (2-3 см) заробки насіння;

- посів зерно-трав'яною (СЗТ-3,6) або іншими сівалками у липні-серпні з обов'язковим, відразу після сівби, прикочуванням ґрунту катками;

- подальший догляд за посівом, який складається з ручного видалення амброзії й інших бур'янів від появи сходів трав, що висіяли, до утворення ними рясного покриття і надалі протягом першого та другого років захисту посіву від

мишовидних гризунів, підкошування посіву, починаючи з третього року утримання; восени:

- дискування важкими дисковими боронами (БДТ-3, БДТ-7) на глибину 10-12 см через 1-2 тижні після останнього скошування наприкінці вересня;

 

- оранку через 2-3 тижні після дискування; продовження робіт у наступному році - боронування навесні зубовими боронами (БЗТС-1,0);

 

- культивацію передпосівну культиваторами (КПС-4, УСМК-5,4) після достигання ґрунту;

 

- посів зерно-трав'яною (СЗТ-3,6) або іншими сівалками з обов'язковим, відразу після сівби, прикочуванням ґрунту катками.

 

2.3. На узбіччях господарських шляхів і прогонів, полезахисних лісових смуг, місцях зберігання органічних добрив, смітників і звалищ, у землях промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та залишених полях проводять комплекс заходів, що й для необроблюваних земель із застосуванням гербіцидів. У разі необхідності використовують гербіциди загальної винищувальної дії, такі як Раундап або його аналоги (Аргумент, Гліфосат, Ураган форте та інші) з нормою витрати 5-6 л/га через 2-3 тижні після дискування ґрунту. На землях, де обмежені або відсутні можливості застосування проти неї інших заходів, або взагалі не передбачено перебування будь-якої рослинності, у місцях зберігання органічних добрив, смітниках, звалищах, залізничних насипах та інших, а також землях, де амброзія утворила суцільні одновидові зарості, включає:

 

- скошування, механічний обробіток ґрунту та створення штучного фітоценозу;

 

- проведення обприскувань штанговими або ранцевими обприскувачами вегетуючих рослин бур'янів (Раундап, 5-6 л/га та його аналоги);

 

- дискування ділянки з наступною оранкою через 2-3 тижні обприскування;

 

- дискування, яке виконують на початку вересня та після скошувань.

 

2.4.    На землях з порушеною дерниною багаторічних трав (узбіччя шляхів сполучення, комунікацій, ділянки навколо опор електромереж та інших) застосовують новий гербіцид вибіркової дії - консул (діюча речовина метсульфурон-метйл) з нормою витрати 10-15 г/га.

 

У штучних посівах протягом першого-другого років його життя, доки він недостатньо спроможний до самостійного пригнічування бур'яну, застосовується гербіцид Базагран з нормою витрати 2-3 л/га у фазі розвитку штучного агроценозу злакового компоненту - повне кущення, люцерни - 3-5 листків.

 

На всіх вищезгаданих землях рослини амброзії необхідно видаляти із ґрунту з корінням і робити це до цвітіння. Рослини, які видалені під час або після цвітіння, необхідно виносити в спеціально призначені місця і спалювати після підсушування.

 

Малородючі землі, особливо на схилах, потрібно вивести зі складу орних і перевести до категорії кормових після проведення ліквідації амброзії та залуження.

3. Фітосанітарні заходи з локалізації та ліквідації американського білого метелика, картопляної молі, південно-американської томатної молі

в насадженнях багаторічних культур та посівах 

сільськогосподарських культур

3.1. Система запобіжних заходів у районах поширення карантинних шкідників включає суворе дотримання карантинних вимог при транспортуванні, зберіганні, переробці та реалізації насіння і садивного матеріалу, на які розповсюджуються карантинні обмеження щодо карантинних шкідників.

Заборонити вивезення:

- з карантинної зони заражених характерними організмами підкарантинних матеріалів та об’єктів;

- підкарантинних матеріалів та об’єктів із карантинних зон без карантинних сертифікатів.

3.2. Для боротьби з американським білим метеликом, картопляною мілю, південно-американською томатною мілю використовувати хімічні, механічні та біологічні заходи, а саме:

хімічні заходи:

- асортимент пестицидів відповідно до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, який передбачений пунктом 35 Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1996 року № 295 (дію постанови відновлено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2005 року № 874);

механічні заходи:

         Американський білий метелик - збір та знищення гусениць і кладок яєць. Обрізання та спалювання гілок з гніздами гусениць. Видалення мертвої кори на заражених деревах, обмазування вапном стовбурів дерев. На присадибних ділянках застосовувати ловчі пояси з картону чи гофрованого паперу. Перед залялькуванням гусениць пояси знімати і спалювати;

Картопляна міль - з метою попередження розповсюдження;

Південно - американська томатна міль - з метою попередження розповсюдження молі необхідно провести знешкодження рослин та плодів томатів заселених шкідником, а також знешкодження рештків рослин:

- проводити обстеження томатів і інших овочевих культур феромонними ловушками;

- знешкодження дикорослих рослин які знаходяться у близькості до заселених теплиць.

біологічні заходи:

- застосування ентомопаразита американського білого метелика хойойї, біопрепаратів лепідоцид, дендробацилін, бітоксибацилін та інші.

 

 

                                                                             

 

ЗМІНИ В НАРАХУВАННІ БЮДЖЕТНОЇ ДОТАЦІЇ

ЗА ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКУ

ВЕЛИКОЇ  РОГАТОЇ  ХУДОБИ

ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Відповідно до внесених змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 285, що набула чинності з 20 квітня 2018 року, в частині надання спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився у господарствах фізичних осіб, дотація надаватиметься за телят минулого року народження (до тринадцяти місячного віку), які ідентифіковані та занесені до Єдиного державного реєстру тварин. 


Звертаємо вашу увагу, що дотація нараховується підсумком за кожні місяці залежно від віку тварин на момент подання документів.

За детальною інформацією звератайтесь в Гладківську сільську раду, або за телефоном 34 6 74

 

Оголошення!!!

27 квітня 2018 року о 14.00 год

в приміщенні Будинку культури с. Гладківка відбудуться обговорення проектів  рішень (громадські слухання)  сільської ради:

 1. Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік.
 2. Про внесення змін до рішення від 07.07.2017 № 57 «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на 2018 рік».

на зустріч запрошуються:

 • суб’єкти господарювання, керівники сільськогосподарських організацій, підприємств, установ усіх форм власності;
 • мешканці Гладківської об’єднаної територіальної громади
 •  
 •                                                                                                                                                               Виконавчий комітет

                                                                                                                                                                         Гладківської сільської ради

 

Увага! Роботодавцям! Штрафи

за порушення трудового законодавства

 

           Управління Держпраці у Херсонській області нагадує, що з 1 січня 2018 року у зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати (3723 грн) зросли розміри штрафів за порушення трудового законодавства, передбачених статтею 265 Кодексу законів про працю України.

Стаття 265 КЗпП «Відповідальність за порушення законодавства про працю»

   Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків — у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (111 690 грн (якщо мінімальна зарплата 3723 грн);

порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (11 169 грн (якщо мінімальна зарплата 3 723 грн);

недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (37 230 грн (якщо мінімальна зарплата 3 723 грн);

недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», — у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (37 230 грн (якщо мінімальна зарплата 3 723 грн);

недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (11 169 грн (якщо мінімальна зарплата 3 723 грн);

вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, — у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (370 230 грн (якщо мінімальна зарплата 3723 грн);

порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим — сьомим цієї частини, — у розмірі мінімальної заробітної плати.

      Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України. Штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

      Штрафи, зазначені в абзаці другому частини другої цієї статті, можуть бути накладені центральним органом виконавчої влади, зазначеним у частині четвертій цієї статті, без здійснення заходу державного нагляду (контролю) на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації.

    Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

 

З повагою

 

Головний державний інспектор                                                           

Головного управління Держпраці

у Херсонській області                                                                                                                             Альона Загороднюк

 

 

                                                                                 Оголошення!

            З метою проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності  Херсонська регіональна філія Центру ДЗК оголошує проведення робіт з встановлення меж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності та погодження їх меж в натурі (на місцевості), яке відбудеться   23 квітня 2018 року о 10.00 год. в с. Гладківка, вул. Центральна, 173 (адмінбудівля сільської ради) Голопристанського району, Херсонської області. Просимо всіх суміжних користувачів земельних ділянок згідно списку бути присутніми для узгодження меж земельних ділянок у визначений час. У разі неявки межі вважаються погодженими.

Гладківська сільська рада (суміжники)

 1. Чайковська Г.І.
 2. Олєйник Є.Г.
 3. Олійник М.Л.
 4. Вакуляк Г.П.
 5. Штепа А.І.
 6. Кравець Г.Д.
 7. Горун Г.М.
 8. Біла О.М.
 9. Садовий А.А.

10.Присяжна Л.І.

11.Леонов В.П.

12.Присяжний М.В.

13.Андрієць Д.Д.

14.Буссель В.В.

15.Руденко А.Г.

16.Кушнір І.І.

17.Кушнір А.І.

18.Кушнір Н.О.

19.Дьоров Р.С.

20.Рудаков В.О.

                                                                       Оголошення!!!

19 квітня 2018 року о 13.30 год

в приміщенні Будинку культури  с. Гладківка відбудеться виїзне засідання  Голопристанського відділення Херсонської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області   з метою роз’яснення питань:

 • щодо заповнення  декларацій про майновий стан і доходи власників земельних часток (паїв).

на зустріч запрошуються:

 • власники земельних (часток) паїв,  розмір яких перевищує 2 га.
 • суб’єкти господарювання, керівники сільськогосподарських організацій, підприємств, установ усіх форм власності.

                                                                                                                               Виконавчий комітет

                                                                                    Гладківської сільської ради


Оголошення

Розпочинається оформлення документів на дотацію за молодняк великої рогатої худоби!

Дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.

Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають до сільської ради копії таких документів:

 • паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняка - виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
 • паспорта громадянина України;
 • довідку  або  договір  про відкриття  рахунку в банку;
 • документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).

Зазначені документи приймаються

протягом бюджетного року

до 1 травня,   до 1 вересня   і до 1 грудня поточного року

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь